Conference Lecture: Skiftende forsyning af kobber fik stor betydning for udviklingen af metalhåndværket i den nordiske bronzealder

Foredrag ved Kultur-, naturhistorisk- og kunstfagligt orienteringsmøde
på Munkebjerg Hotel ved Vejle den 17. november 2021 kl. 13.30

Et nyt tværfagligt forskningsprojekt (2016-2020) har kortlagt de handelsveje og forsyningsnetværk, som i de første 700 år af bronzealderen førte kobber til
Sydskandinavien og dermed lagde grunden til en kultur for yderst specialiseret
metalhåndværk. De nye forskningsresultater kortlægger de markante skift handelsnetværkene for metaller var underlagt og identificerer specifiske forandringer i forsyningskæden, som kan kobles til øvrige social-økonomiske ændringer i Sydskandinaviens rige metalafhængige bronzealdersamfund. Forskningen viser, at forsyningskæden og handelsnetværkene med kobber gennemgik adskillige forandringer. Det vises at bronzealderen i Sydskandinavien opstod på baggrund af kobber, som først blev handlet
gennem netværk fra de britiske øer, Wales og Slovakiet. Disse netværk bestod gennem 500 år, hvorefter de blev opløst og afløst af nye handelsnetværk for kobber, som kom fra Alperne i det nordlige Italien.

Dette hidtil største arkæometallurgiske datasæt viser, at forandringerne hang sammen med større forandringer i den nordiske bronzealders sociale organisering, bosætning, ritualer og mobilitet over lange distancer.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: