Interested in the idea of ambassadors in Bronze Age trade networks?

My completed research project on the connections between female mobility and metal trade in Bronze Age northern Europe resulted in the idea of ambassadors. Here, ambassadors are seen as people, female as male, who connect social groups and establish and maintain networks. These networks involve the trade of metals and other goods, leading to an increasing exchange of people and, thus, knowledge. The exchange of knowledge is fundamental for social development.

For more, join my forthcoming lectures on this topic at:

  • the Kiel Conference 2023: Scales of Social, Environmental and Cultural Change in past Societies #KielScales23, Session 1, Monday 13th March 16.00.
  • and at the EEA Meeting in Belfast 30th August – 2nd September 2023, Session: #480, Metals and Metalworking I

Crafting for the God(s) – a lecture on craft theory at the MINERVA School workshop at Bar Ilan University, Tel Aviv

From the 11th to 15th of September I had the pleasure to present my research and theoretical methodology to craft in prehistoric times at the MINERVA school workshop “Crafting for the God(s)”. The intellectual exchange between the many different research fields gathered at this workshop allowed fruitful discussions and opened my mind to a more ritual perspective on craft.

Conference Lecture: Skiftende forsyning af kobber fik stor betydning for udviklingen af metalhåndværket i den nordiske bronzealder

Foredrag ved Kultur-, naturhistorisk- og kunstfagligt orienteringsmøde
på Munkebjerg Hotel ved Vejle den 17. november 2021 kl. 13.30

Et nyt tværfagligt forskningsprojekt (2016-2020) har kortlagt de handelsveje og forsyningsnetværk, som i de første 700 år af bronzealderen førte kobber til
Sydskandinavien og dermed lagde grunden til en kultur for yderst specialiseret
metalhåndværk. De nye forskningsresultater kortlægger de markante skift handelsnetværkene for metaller var underlagt og identificerer specifiske forandringer i forsyningskæden, som kan kobles til øvrige social-økonomiske ændringer i Sydskandinaviens rige metalafhængige bronzealdersamfund. Forskningen viser, at forsyningskæden og handelsnetværkene med kobber gennemgik adskillige forandringer. Det vises at bronzealderen i Sydskandinavien opstod på baggrund af kobber, som først blev handlet
gennem netværk fra de britiske øer, Wales og Slovakiet. Disse netværk bestod gennem 500 år, hvorefter de blev opløst og afløst af nye handelsnetværk for kobber, som kom fra Alperne i det nordlige Italien.

Dette hidtil største arkæometallurgiske datasæt viser, at forandringerne hang sammen med større forandringer i den nordiske bronzealders sociale organisering, bosætning, ritualer og mobilitet over lange distancer.